Articles de pell

Tenim una línia de d’articles de pell on podeu trobar llibretes , quaderns, llibres signatures i altres realitzats amb diferents tipus de pell i paper.